Perlu Diketahui, Siapakah Imam Mahdi Menurut Islam_

Perlu Diketahui, Siapakah Imam Mahdi Menurut Islam_

Islam merupakan agama yang kaya akan kisah dan sejarah untuk dijadikan bahan renungan serta meningkatkan keimanan. Tak terkecuali cerita mengenai tanda-tanda datangnya hari akhir. Salah satu yang disebutkan adalah lahirnya sosok pemimpin adil dan sudah sering didengar. Lalu siapakah Imam Mahdi menurut Islam?

Pertanyaan tersebut kerap hadir dan membuat setiap pribadi penasaran. Seperti yang sering diceritakan, bahwa Imam Mahdi adalah pemimpin bijaksana serta muncul sebelum kedatangan Nabi Isa a.s. Menjadi satu dari beberapa tanda hari kiamat yang pasti adanya.

1. Imam Mahdi Merupakan Julukan?

Apakah ada yang mengira kalau nama tersebut adalah sebenarnya yang dimiliki?. Perlu diketahui, itu merupakan julukan yang telah ditentukan oleh Allah, ditujukan untuk laki-laki pilihan. Beliaulah pemimpin umat Islam guna menegakkan kebenaran. Selain itu juga sebagai juru keselamatan di akhir masa yang dipenuhi kezaliman.

Baca Juga »  Inilah Beberapa Cara Merawat Kehamilan Menurut Islam yang Wajib Bunda Tahu

Demikian pula diriwayatkan dalam sebuah hadits, Imam Mahdi mempunyai nama yang sama seperti Rasulullah. Ada yang mengatakan Muhammad, begitu pula terdapat pendapat bahwa namanya Ahmad. Pada penjelasan yang sama, dikatakan jika ayahnya juga sesuai dengan Abdullah, ayah Baginda Nabi Muhammad.

2. Inilah Ciri-Ciri Imam Mahdi

Pembagian hari akhir itu ada kalanya kecil (sughro) dan besar (kubro). Untuk yang kecil, sudah sering terjadi seperti adanya bencana. Sedang dengan kiamat kubro, terdapat alamat tersendiri. Beberapa diantaranya adalah lahirnya Imam Mahdi, matahari tidak lagi terbit dari arah timur, melainkan barat, kemunculannya dajjal beserta turunnya Nabi Isa a.s.

Menjadi peristiwa yang menandakan datangnya hari akhir, tidak pernah diketahui kapankah kemunculannya. Namun perlu diyakini adanya. Hal ini sudah termaktub dalam Al-Qur’an Surat Al-A’raf ayat 187.

Baca Juga »  Mengenal Manfaat Puasa Weton Untuk Diri Sendiri

Namun begitu, ada kriteria khusus yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yakni diantaranya adalah Imam Mahdi masih satu garis keturunan dengan Rasulullah, berkening lebar dan memiliki hidung mancung.

3. Apa Saja Tanda Kemunculan Imam Mahdi?

Selain ciri-ciri yang sudah dituturkan, begitupun mengenai pertanyaan siapakah Imam Mahdi menurut Islam. Ada pula beberapa hal sebagai penanda munculnya sosok pemimpin adil tersebut. Karena datangnya itu sebelum Nabi Isa alaihissalam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Imam Mahdi muncul mendekati hari kiamat.

Pada masa itu, terjadi musibah terus menerus hingga puncaknya yaitu wafatnya seorang khalifah di antara kaum. Lalu awal-awal peristiwa tersebut, muncullah seorang laki-laki dari tanah Madinah hingga dibaiat oleh para penduduk untuk dijadikan pemimpin.

4.  Keadaan ketika Dipimpin Imam Mahdi

Tersebab kematian dari khalifah tersebut, Islam mengalami suatu masa dimana keadilan sudah tidak ada. Tanah jauh dari kemakmuran, hilangnya kedamaian, dan hukum tidak diputuskan secara adil. Lalu ditunjuklah Imam Mahdi oleh Allah menjadi pemimpin dan berperan sebagai perantara keselamatan.

Baca Juga »  Cara Menghilangkan Rasa Rindu Menurut Islam agar Tidak Berdosa

5. Hadist yang Menjelaskan Imam Mahdi

Rasulullah pernah menerangkan terkait ciri-cirinya, yang mana hal itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Hakim. Sabda Nabi lain terkait beliau yaitu hadits riwayat At-Tirmidzi berarti, “Tidak kiamat dunia ini sampai seorang laki-laki dari ahli baitku menguasai bangsa Arab. Namanya sesuai dengan namaku.” Dan hadits-hadits lainnya.

Demikian penjelasan siapakah Imam Mahdi menurut Islam. Sudah sepatutnya bagi semua untuk meyakini apa yang telah menjadi ketentuan Allah SWT. Semoga bisa menjadi umat-Nya yang dapat mengambil pelajaran dari semua kisah. Sehingga sebagai ajang untuk meningkatkan ketakwaan.

Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, menunjukkan pada kebenaran, serta tidak tersesat di tengah zaman tua ini. Dijadikan pula umat Nabi Muhammad yang senantiasa mengingat, bershalawat pada manusia mulia hingga mendapatkan syafaat di yaumul akhir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.